วิธีชำระเงิน


สำหรับลูกค้าที่สนใจในทะเบียนรถสวย ทะเบียนกราฟฟิค ต่างๆ ให้ติดต่อมาที่เราเพื่อตกลงราคาซื้อขาย หลังจากนั้น ทางเราจะดำเนินการจองทะเบียนรถเลขสวย ที่คุณสนใจไว้ที่หน้าเวบไซต์ของเรา

วิธีการจองทะเบียนรถสวย ทะเบียนกราฟฟิคสวย มีดังนี้

  1. ลูกค้าโทรศัพท์ หรือ ไลน์ข้อความ มาที่เราเพื่อตกลงราคาซื้อขายทะเบียนกัน
  2. ทางลูกค้าต้องทำการโอนเงินมัดจำค่าจอง โดยสำหรับทะเบียนราคาไม่เกิน 50,000 บาท วางมัดจำ จำนวน 3,000 บาท ส่วนทะเบียนราคาเกิน 50,000 บาทให้วางมัดจำการจอง จำนวน 5,000 บาท ส่วนทะเบียนสวยราคามากกว่า 100,000 ขึ้นไป วางมัดจำการจอง 10,000 บาท
  3. นัดชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 30 วัน หลังจากรับเงินมัดจำ
  4. ลูกค้าสามารถมารับหนังสือโอนกรรมสิทธิเลขทะเบียนที่ต้องการ พร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือได้ที่ขนส่ง 
  5. ลูกค้าให้ทางเราส่งหนังสือโอนกรรมสิทธิทะเบียนให้ทางไปรษณีย์ (EMS) ส่งฟรี ได้ โดยเราจะทำการส่งให้หลังจากลูกค้าได้โอนเงินส่วนที่เหลือให้กับทางเราแล้วภายใน 1 วันทำการ หรือ เร็วกว่านั้น ถ้าไปทันรีบไปทันทีครับ
  6. หากลูกค้าให้ทางเราดำเนินการจดทะเบียนเลขสวยกับทางกรมการขนส่ง ทางเราจะคิดค่าดำเนินการ 3,000 บาท ทางเราจะดำเนินการให้หลังจากลูกค้าได้ชำระเงินเรียบร้อยหมดแล้ว พร้อมกับรับเอกสารต่างๆของทางลูกค้ามาแล้ว ภายใน 3 วันทำการ และจะแล้วเสร็จภายใน 5-7 วันทำการ
  7. ป้ายที่ขึ้นว่าจองแล้วทุกป้าย คือป้ายที่มัดจำแล้ว